Co wolno Pośrednikowi to nie Tobie… Agencie

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017r. wprowadziła regulacje, które jednoznacznie określają możliwe modele współpracy w przypadku, gdy ekspert finansowy decyduje się działać w formie Agenta.

Zgodnie z zapisami art. 4 punkt 1) Agent to przedsiębiorca wykonujący czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występujący w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego. Zgodnie zaś z art. 4 pkt 13) lit. b. c. i d. personel między innymi Agenta to osoby fizyczne (czyli nie przedsiębiorcy) świadczące usługi na rzecz Agenta lub jego pracownicy.

Dla ekspertów finansowych działających na rynku kredytów hipotecznych oznacza to dwa istotne ograniczenia w stosunku do dotychczasowego modelu prowadzenia działalności w przypadku, gdy zdecydują się pozostać Agentem.

Po pierwsze działając jako Agent, ekspert związuje się wyłącznie z jednym Pośrednikiem. W praktyce oznacza to, że bieżący dobór operatora w zależności od jego oferty w odniesieniu do konkretnego banku, w którym klient chce uruchomić kredyt, nie będzie możliwy. Ekspertowi nadal pozostaje możliwość przechodzenia od jednego operatora do innego, wiąże się to jednak z uprzednim wypowiedzeniem umowy i żądaniem wykreślenia z rejestru KNF oraz z zawarciem nowej umowy i wpisem do KNF pod nowym Pośrednikiem. Procedury takie mogą trwać i powodować przestoje w prowadzeniu działalności w zakresie objętym Ustawą.

Po drugie zaś personel Agenta nie może prowadzić działalności gospodarczej i w ramach umowy współpracy w modelu B2B świadczyć usług na rzecz Agenta, gdyż w takim momencie sam staje się Agentem, natomiast ustawa wyklucza współpracę Agenta z Agentem. W efekcie eksperci finansowi, którzy w dotychczasowym ładzie prawnym stworzyli swoje firmy zrzeszające ekspertów nie będą mogły kontynuować działalności w dotychczasowej formie. Personel może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź innej umowy cywilno-prawnej, co oznacza obciążenie takiej relacji stosownymi kosztami pracy.

Dlatego biorąc pod uwagę obecny stan prawny, jeśli ekspert finansowy zarabia na produkcji innych ekspertów, musi się zastanowić czy wybierając opcję pozostania Agentem nie utraci kontroli nad obecnymi relacjami w swoim biurze.

Rozwiązaniem powyższych problemów może okazać się zgłoszenie działalności w formie Pośrednika. W przeciwieństwie do Agenta Ustawa nie ogranicza możliwości współpracy między Pośrednikami. Eksperci finansowi mogą więc po zarejestrowaniu się jako Pośrednik współpracować z dowolną liczbą innych Pośredników w tym dużych operatorów i jednocześnie zatrudniać swój dotychczasowy personel jako swoich Agentów.

Uwaga: Powyższy artykuł zawiera jedynie wyodrębniony zakres zagadnień. Sytuację każdego podmiotu należy rozpatrywać indywidualnie z perspektywy całości zapisów Ustawy. Zachęcamy do lektury Ustawy oraz do bezpośredniego kontaktu z Komisją Nadzoru Finansowego (Departament Praktyk Rynkowych). Informacje dotyczące problematyki wdrożenia Ustawy znajdą Państwo na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Zachęcamy również do dyskusji pod postem na naszym fanpage na Facebooku!