FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z Systemu QLS, płatności itp. Jeżeli nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, skontaktuj się z nami…

Informacje ogólne

Jak funkcjonuje System QLS? Gdzie mogę znaleźć pomoc?

Przy pierwszym zalogowaniu się zawsze aktywne jest okno pomocy, w którym opisane są wszystkie funkcjonalności Systemu QLS. Okno pomocy przeprowadzi Cię przez cały proces: od wprowadzania danych, przez wybór dostępnych ofert, porównania wybranych ofert dla klienta po ich wydrukowanie do pliku pdf. Najechanie kursorem na poszczególne fragmenty tekstu pomocy powoduje oznaczenie czerwoną strzałką elementów, które są w tym fragmencie omówione. Jeśli nadal masz pytania bądź wątpliwości dotyczące funkcjonowania Systemu QLS, skontaktuj się z nami za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu na przycisk „Zadaj pytanie / Zgłoś uwagę” (przycisk z chmurką w górnej prawej części ekranu).

Jak często aktualizowane są dane w Systemie QLS?

Dane w Systemie QLS aktualizowane są na bieżąco, niezwłocznie po ich opublikowaniu przez banki. Wkładamy wiele wysiłku w ciągłe pozyskiwanie najnowszych informacji. Błyskawicznie dostosowujemy aplikację do ciągle zmieniających się warunków tak, aby w pełni wykorzystywała aktualne dane.

Czy istnieje możliwość korzystania z Systemu QLS na urządzeniach mobilnych?

System QLS udostępniany jest w modelu Software as a Service (SaaS). Można więc z niego korzystać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu obsługującym popularne przeglądarki internetowe. Obecna wersja umożliwia wygodne korzystanie na laptopach i tabletach. W przygotowaniu jest także wersja na smartfony.

Czy można korzystać z Systemu bez dostępu do Internetu?

Aplikacja posiada stały dostęp do bazy danych, która jest na bieżąco uaktualniana. Wymaga to jednak dostępu do Internetu podczas korzystania z Systemu QLS. Warto zauważyć, że System QLS działa sprawnie nie tylko na doskonałych łączach szerokopasmowych, dostępnych zwykle jedynie stacjonarnie, ale również na łączach mobilnych.

Czy planowany jest rozwój Systemu QLS i czy związane to będzie ze wzrostem ceny za licencję?

Aplikacje Systemu QLS są stale rozbudowywane o nowe funkcjonalności. W planach jest wprowadzenie jeszcze wielu udogodnień w ramach wszystkich Aplikacji z linii System QLS. W Aplikacjach uwzględniane są również niektóre sugestie naszych Użytkowników. Nie planujemy wprowadzać podwyżek opłat za dostęp do poszczególnych Aplikacji Systemu QLS w związku z wprowadzanymi usprawnieniami.

Funkcjonalności Systemu QLS: Podstawy

Czy mogę zweryfikować dlaczego dany bank nie wyświetlił się wśród dostępnych ofert?

Tak. Wystarczy, że na ekranie wyszukiwania wpiszesz nazwę banku, którego szukasz. Wówczas System QLS pokaże Ci dany bank. Co więcej System QLS wskaże na czerwono powód wykluczenia z Twojego zapytania.

Czy mogę ręcznie edytować prowizję i marżę?

Jeżeli w wybranych ofertach istnieje potrzeba edytowania marży lub prowizji, na przykład z uwagi na indywidualne warunki, które możesz wynegocjować dla Twojego klienta, wystarczy, że klikniesz na parametr, który ma ulec zmianie. Po zatwierdzeniu zmiany System QLS zaktualizuje automatycznie wszystkie parametry oferty powiązane ze zmienionym parametrem.

Dodatkowo System QLS kontroluje graniczne wielkości wybranych parametrów. Jeżeli wybrana wysokość parametru będzie niższa niż minimalna ustalona przez dany bank wartość, wówczas zmiana parametru zostanie automatycznie anulowana a użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie.

Funkcjonalność ta jest dostępna zarówno dla zwykłych ofert jak i dla ofert z uaktywnionym kredytowaniem kosztów uruchomienia.

Czy mogę ręcznie edytować kwotę kredytów w wygenerowanych porównaniach?

System QLS umożliwia przeprowadzanie indywidualnych zmian kwot wybranych ofert.

Aby zmodyfikować kwotę kredytu w wybranej ofercie na ekranie wygenerowanych ofert należy kliknąć na kwotę kredytu, która ma być zmieniona.

Czy mogę zrobić symulację kredytowania opłat okołokredytowych?

Tak. System QLS umożliwia stworzenie oferty z opcją kredytowania opłat okołokredytowych w bankach, w których taka możliwość istnieje. Dodatkowo każdy bank ma inną metodę dodawania w.w. opłat, co również jest uwzględniane. Dzięki Systemowi QLS użytkownik wie, czy przy danych kryteriach wyszukiwania ofert istnieje taka możliwość.

W przypadku gdy na podstawie dostarczonych danych istnieje możliwość skredytowania tylko części opłat, System QLS dobiera je w taki sposób, aby skredytować jak najwyższą część kosztów.

Czy mogę wygenerować harmonogram spłaty kredytu?

Tak. System QLS pozwala wygenerować harmonogram spłaty kredytu rozbity na ratę kapitałową, rate odsetkową oraz koszty ubezpieczeń. Możliwe jest osobne wygenerowanie harmonogramu z ratą równą i z ratą malejącą. System QLS umożliwia stworzenie plików PDF z harmonogramami, które mogą być przesłane klientowi.

Harmonogram każdej wybranej oferty może być wygenerowany po kliknięciu na odpowiedni link znajdujący się w wierszu „miesięczna rata wraz z ubezpieczeniami”.

Czy System QLS umożliwia wygenerowanie porównania ofert kredytów mieszanych?

Tak. System QLS daje możliwość porównania ofert kredytów z różnym przeznaczeniem (kredyt mieszkaniowy i / lub pożyczka i / lub kredyt konsolidacyjny). Ponadto System QLS sprawdza i informuje doradcę czy dostępne oferty nie będą korzystniejsze dla klienta gdy ich parametry zostaną zmodyfikowane.

Czy wybrane oferty mogą być porównane przy jednakowej stawce referencyjnej?

Tak. Klikając na suwak „porównaj według aktualnej stawki 3M” przy oprocentowaniu system przeliczy wszystkie oferty według stawki 3M wybranej waluty.

Czy istnieje możliwość zapisywania ofert wygenerowanych dla klientów?

Tak. System QLS umożliwia zapisywanie indywidualnych ofert wygenerowanych dla klientów, tak aby użytkownik w każdej chwili mógł do nich szybko i wygodnie powrócić.

Aby oferta została zapisana, na ekranie z wygenerowaną ofertą należy kliknąć na przycisk z dyskietką „zapisz ofertę”. Następnie ofertę należy przporządkować istniejącemu już klientowi bądź dodać nowego klienta.

Czy istnieje możliwość zapisywania profilu wyszukiwania?

Tak. System QLS umożliwia zapisywanie kryteriów wyszukiwania.

Aby w przyszłości szybko powrócić do danego zapytania na ekranie z wyszukanymi ofertami można zapisać profil wyszukiwania.

Czy System QLS Hipoteczny liczy zdolność kredytową?

Algorytmy stosowane do wyliczania zdolności kredytowej są zróżnicowane w poszczególnych bankach, co więcej, stanowią element polityki zarządzania ryzykiem portfela kredytów a przez to nie są ujawniane. Nie da się więc stworzyć jednego uniwersalnego narzędzia, które bezbłędnie wyliczy zdolność kredytową we wszystkich bankach w Polsce. Decyzja o skierowaniu wniosku kredytowego do konkretnej instytucji finansującej pozostaje więc decyzją ekspercką, opartą na wiedzy i doświadczeniu profesjonalnego doradcy. System QLS skupia się wyłącznie na tych elementach tworzenia ofert kredytów hipotecznych, które da się precyzyjnie określić bądź policzyć.

Czy mój asystent może opracowywać oferty dla moich klientów korzystając z Systemu QLS?

Tak, System QLS umożliwia pracę nad ofertami zgromadzonymi na jednym koncie przy wykorzystaniu dwóch lub więcej dostępów. Zgłoś asystenta wskazując innego Użytkownika, któremu chcesz udostępnić swoje konto. Asystent może:

  • modyfikować Twoje oferty,
  • generować PDFy z ofertami z Twoimi danymi
  • wypełniać wnioski przez Multiwniosek z Twoimi danymi

Funkcjonalności Systemu QLS: Ubezpieczenia

Czy w wygenerowanej ofercie mogę uwzględnić opcjonalne ubezpieczenia?

Tak. Jeżeli System QLS wyświetla przy ubezpieczeniu suwak, oznacza to, że istnieje opcja zawarcia tego ubezpieczenia w ramach proponowanego kredytu.

Jednym kliknięciem na suwak przeprowadzasz natychmiast symulację wpływu danego ubezpieczenia na wszystkie parametry wybranej oferty.

Czy w Systemie QLS mogę wyliczyć całkowity koszt ubezpieczeń?

Tak. System QLS wylicza całkowity koszt ubezpieczeń obowiązkowych oraz wybranych ubezpieczeń opcjonalnych w okresie ich wymagalności. Użytkownik ma możliwość dołączenia do lub wykluczenia z wydruku PDF tej informacji korzystając z suwaka przy koszcie ubezpieczeń.

Czy istnieje możliwość zmiany wariantów ubezpieczeń?

Tak. W przpadkach gdzie banaki oferują więcej niż jeden wariant danego ubezpieczenia istnieje możliwość wyboru jednego z dostępnych wariantów.

Przy ubezpieczeniach z wieloma wariantami System QLS wyświetla link „zmień wariant”. Po kliknięciu na niego użytkownik ma możliwość wyboru wariantu jaki chce przedstawić swojemu klientowi. System QLS automatycznie dopasuje wszystkie parametry oferty na jakie zmiana wariantu ma wpływ.

Funkcjonalności Systemu QLS: Dokumenty

Czy mogę wygenerować listę potrzebnych dokumentów?

Tak. System QLS pozwala sprawnie i szybko zarządzać listą dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków kredytowych w bankach.

Wystarczy, że w pierwszym kroku odpowiesz na pytania potrzebne do wykluczenia zbędnych dokumentów a System QLS w kilka sekund wygeneruje zintegrowaną listę dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków we wszystkich wybranych przez Ciebie bankach.

Kompletując wniosek odznaczasz dostarczone dokumenty na liście – czyli dokumenty ogólne, które akceptowane są w każdym banku oraz dokumenty indywidualne, których osobne egzemplarze są potrzebne w danym banku.

Po każdej edycji listy System QLS automatycznie sprawdza aktualny stan i wyklucza dokumenty, które są już zastąpione dostarczonymi dokumentami oraz informuje użytkownika, gdy zebrane dokumenty są kompletne i można składać wniosek w wybranym banku.

System QLS pozwala na każdym etapie generować plik PDF z listą potrzebnych dokumentów, który pomoże klientowi skompletować wszystkie wymagane dokumenty. Masz również możliwość wydrukowania listy dostarczanych dokumentów, która może zostać wysłana z wnioskiem, co pozwoli na sprawną i szybką weryfikację dokumentacji kredytowej dokonywaną przez pracowników banku.

Czy mam możliwość wygenerowania zestawienia dokumentów wysyłanych do banku?

Tak. System QLS pozwala na wygenerowanie listy dokumentów jakie wraz z wnioskiem będą dostarczane do banku.

W momencie gdy na interaktywnej liście dokumentów zostaną zaznaczone wszyskie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w danym banku, obok nazwy banku pojawi się ikonka pozwalająca wygenerować plik z taką listą.

Czy mam możliwość dodawania komentarzy do dokumentów wymaganych do złożenia wniosku?

Tak. System QLS daje możliwość dodawania komentarzy do grup dokumentów.

Na liście z pytaniami do dokumentów oraz na interaktywnej liście z dokumentami pod nazwami grup dokumentów znajdują się linki „dodaj uwagi”. Klikając na wybrany link użytkownik ma możliwość opatrzenia grupy dokumentów odpowiednim komentarzem.

Czy mogę pobrać pliki niezbędne do złożenia wniosku kredytowego w wybranym banku?

Tak. System QLS umożliwia pobranie plików potrzebnych do złożenia wniosków w wybranych bankach.

W tym celu należy na ekranie z wygenerowaną listą dokumentów kliknąć na przycisk „Pobierz pliki dla doradcy” lub „Pobierz pliki dla klienta”. System QLS automatycznie wygeneruje plik w formacie ZIP zawierający wszystkie odpowiednio posortowane dokumenty, ułatwiając ich sprawne wypełnienie.

Czy mogę wypełnić dokumenty niezbędne do złożenia wniosku kredytowego w wybranym banku?

Tak. System QLS umożliwia przy pomocy Aplikacji „Multiwniosek” wypełnienie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków w wybranych bankach.

W tym celu należy na ekranie z wygenerowaną listą dokumentów kliknąć na przycisk „Wypełnij dokumenty”. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych System QLS wypełni wnioski, karty informacyjne oraz pozostałe dokumenty – są one do pobrania przez kliknięcie na przycisk „Pobierz pliki dla doradcy”.

Funkcjonalności Systemu QLS: Oferta dla klienta

Czy istnieje możliwość personalizacji wydruku PDF z ofertami?

Istnieje możliwość dodania loga Twojej firmy oraz dostosowania kolorów tabeli, tak aby były spójne wizualnie z logotypem. Pierwsze dostosowanie wydruku jest darmowe, za każdą kolejną zmianę naliczana jest opłata w wysokości 5 PLN + VAT.

Czy każdą ofertę mogę opatrzyć indywidualnym komentarzem?

Tak. Jeżeli chcesz aby na wydruku z porównaniem ofert przekazanym klientowi pojawił się indywidualny komentarz do wybranej oferty, w widoku porównania ofert kliknij na czarny przycisk znajdujący się obok nazwy wybranego banku. Po dodaniu komentarza zapisz go a będzie on widoczny w PDFie, który wygenerujesz dla klienta.

Czy mogę ukryć wybrane oferty z porównania, tak aby nie pojawiły się na wydruku PDF?

Tak. Wystarczy, że w widoku porównania ofert w polu z nazwą banku klikniesz na czerwony przycisk. Wówczas dana oferta zmieni kolor na „szary” a po wygenerowaniu wydruku PDF oferta ta nie będzie widoczna.

Czy mogę spersonalizować wydruki PDF generowane przez System QLS?

Tak. Istnieje możliwość dodania loga Twojej firmy oraz dopasowania kolorystyki plików PDF do kolorów używanych przez Twoją firmę. W takim przpadku prosimy o podesłanie pliku z logiem oraz kodów kolorów lub ich opisowe propozycje na nasz adres mailowy.

Funkcjonalności Systemu QLS: Wystawianie faktur

Kto może wystawiać faktury w Systemie QLS?

Fakturę może wystawić każdy aktywny Użytkownik Systemu QLS w imieniu swojej firmy niezależnie od tego czy podpisał umowę licencyjną czy jest Użytkownikiem korzystającym za pośrednictwem innej firmy.

Okres testowy

Jak zarejestrować się do Systemu QLS?

Aby uzyskać darmowy dostęp do Systemu QLS do 7 dni wystarczy jedynie wypełnić formularz dostępny na stronie bądź skontaktować się z nami korzystając z danych dostępnych na stronie Kontakt.

Czy po zakończeniu okresu próbnego automatycznie będę musiał płacić za System QLS?

Testowanie Systemu QLS jest całkowicie darmowe i nie powoduje żadnych zobowiązań. W przypadku gdy Użytkownik nie będzie zainteresowany korzystaniem z Systemu QLS po zakończeniu okresu próbnego, jego konto wygaśnie automatycznie.

Czy w okresie próbnym mam dostęp do wszystkich funkcjonalności Systemu QLS?

Tak. W darmowym okresie do 7 dni powierzamy Ci w pełni funkcjonalną Aplikację tak abyś mógł przetestować wszystkie jej zalety w codziennej pracy ze swoimi klientami.

Płatności

Czy z jednego konta może korzystać więcej osób?

Każde konto w Systemie QLS przyporządkowane jest do jednego Użytkownika. Udostępnianie jednego konta wielu osobom jest niezgodne z Umową licencyjną i może skutkować wypowiedzeniem umowy ze strony Licencjodawcy a w wyjątkowym przypadku nawet naliczeniem kary umownej określonej w umowie.

Co się stanie gdy zapomnę o terminowym opłaceniu dostępu do Systemu QLS?

W takim przypadku zostaniesz przez nas o tym poinformowany drogą mailową dzień po upłynięciu terminu płatności. Ponowne przypomnienie wysyłane jest 4 dni po upłynięciu terminu płatności. Jeśli opóźnienie przekroczy 7 dni, dostęp do Twojego konta zostanie zablokowany. Jeśli dojdzie do zablokowania konta, jego odblokowanie nastąpi w dniu, w którym płatność wpłynie na nasz rachunek bankowy. Również o tym zostaniesz poinformowany drogą mailową.

Czy mogę zawiesić korzystanie z Systemu?

Istnieje możliwość zawieszania kont Użytkowników w Systemie QLS. Jeśli przewidujesz dłuższą przerwę w korzystaniu z Systemu możesz zawiesić konto na jeden lub więcej miesięcy. Zawieszenie konta może rozpocząć się najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zgłoszono chęć zawieszenia. Konto może zostać ponownie aktywowane w każdej chwili, jednak w takim wypadku opłata licencyjna będzie naliczana za cały miesiąc, w którym nastąpiła ponowna aktywacja konta.

KORZYSTAJ ZA DARMO!

Załóż konto w Systemie QLS
już dziś!

Korzystaj ze wszystkich Aplikacji bez ograniczeń.