Dynamiczna wymiana danych między Systemem QLS i systemami bankowymi

Już w roku 2000 Carley Fiorina, ówczesny dyrektor generalny koncernu hewlett packard, stwierdziła w jednej ze swoich przemów, że „to co się da zdigitalizować, będzie zdygitalilzowane” (Believe me, if it can be digitized).

Powyższy cytat doskonale odzwierciedla zmiany zachodzące w każdej dziedzinie gospodarki. Rozwój informatyzacji przedsiębiorstw jest widoczny gołym okiem a branża finansowa jest tego doskonałym przykładem. Obecnie nikt nie może sobie pozwolić na stratę czasu na czynności i procesy, które bez angażowania zasobów ludzkich mogą być przetworzone przez zaawansowane systemy informatyczne.

Optymalizacja przez digitalizację w rozumieniu banku

W branży pośrednictwa kredytowego proces digitalizacji już się rozpoczął. Aby dysponować wszystkimi istotnymi danymi na możliwie wczesnym etapie procesu składania wniosków, banki wymagają od pośredników i agentów rejestracji wniosków kredytowych w udostępnionych przez siebie aplikacjach lub formularzach PDF (de facto ponownego wypełnienia formularzy tymi samymi danymi, które zostały wpisane do wniosku). Celem po stronie banku jest poprawienie jakości obsługi klienta poprzez skrócenie czasu trwania procesu oraz wyeliminowanie możliwych do popełnienia błędów.

Konsekwencje źle rozumianej optymalizacji dla pośredników

Niestety rozumiane w ten sposób przez banki usprawnianie procesu składania wniosków nakłada na pośredników i agentów wiele niedogodności. Z perspektywy pośrednika każdy bank konfrontuje go z własnym, różniącym się od innych banków systemem, wymaga logowania się innymi danymi dostępu, podawania różnych zbiorów danych wpisywanych do mocno różniących się miedzy sobą formularzy. Nie do zaakceptowania jest to szczególnie dla Użytkowników Multiwniosku w Systemie QLS, którzy przyzwyczajeni są do jednokrotnego wpisania danych klientów do jednego formularza, aby uzupełnić wnioski do dowolnej ilości banków. Przykładowo obecnie przy składaniu wniosków do pięciu banków muszą wypełnić te same dane aż sześć razy (raz w Multiwniosku i pięć razy w aplikacjach bankowych).

Potencjał obustronnej optymalizacji współpracy pośredników z bankami

Po wypełnieniu dokumentów Aplikacją Multiwniosek, Użytkownik Systemu QLS dysponuje pełnym zestawem danych, które wymagane są przez banki i teoretycznie mógłby przekazać je do banku jednym kliknięciem. Zamiast tego zmuszany jest do opuszczenia środowiska swojej pracy (Systemu QLS), logowania się do aplikacji banku i ponownego ręcznego przepisania wszystkich danych. Oprócz znacznego zwiększenia nakładu pracy po stronie użytkownika, obecne rozwiązania generują ryzyko popełnienia błędu przy przepisywaniu danych. Ciężko oprzeć się wrażeniu, że obecny kierunek digitalizacji ma skutek odwrotny od zamierzonego – zwiększa nakład pracy i prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez pośrednika.

System QLS już dziś jest gotowy do umożliwienia swoim Użytkownikom przekazania danych bezpośrednio z Multiwniosku do aplikacji bankowych, pozwalając wyeliminować pośrednikowi konieczność dodatkowej pracy z różnymi systemami bankowymi. Pośrednicy i agenci mogą kontaktować się w tej sprawie ze swoimi koordynatorami lub z managerami banków, z którymi współpracują. W przypadku jakichkolwiek pytań ze strony banku, zachęcamy do przekazania bankowi naszych danych kontaktowych. Nasz zespół jest gotowy na wsparcie instytucji, którym zależy na ułatwieniu i usprawnieniu pracy podmiotom sprzedającym ich produkty.