Formularze informacyjne: integralna część oferty kredytowej

Z wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym proces przedstawiania oferty kredytowej konsumentowi uległ diametralnym zmianom. Jednym z bardziej uciążliwych wymogów nakładanych przez ustawę na pośredników i agentów kredytowych jest konieczność dostarczenia klientowi formularza informacyjnego. Szczególnie niewygodne stało się to dla użytkowników Systemu QLS, którzy przyzwyczaili się w przeciągu kilku ostatnich lat do kompleksowego obsługiwania swoich klientów przy pomocy kompleksowych rozwiązań funkcjonujących w Systemie QLS: począwszy od wyszukania propozycji ofert banków, poprzez wnikliwą analizę wybranych ofert i skończywszy na szybkim i wygodnym wypełnieniu dokumentów do ostatecznie wybranych przez klienta banków.

Przerywanie pracy w Systemie QLS aby uruchomić dostarczone przez banki aplikacje lub zalogować się do zewnętrznych systemów banków, umożliwiających wygenerowanie formularzy informacyjnych, jest nieergonomiczne. Z jednej strony jest to proces czaso- i pracochłonny, gdyż wymaga w przypadku każdego banku wykonania tych samych czynności:

  1. uruchomienia lub zalogowania się do aplikacji z różnym loginem i innym schematem hasła,
  2. ponownego przepisania / przeniesienia danych oferty, które są już zapisane w Systemie QLS, do aplikacji banku
  3. obsługi mocno różniących się między sobą aplikacji (trzeba potrafić obsługiwać je wszystkie)

Dodatkowym utrudnieniem takiego rozwiązania jest wysokie ryzyko popełnienia błędu przy przenoszeniu danych lub w obsłudze nieznanego pośrednikowi / agentowi narzędzia. Błędnie wygenerowany formularz informacyjny ma poważne konsekwencje zarówno dla pośrednika / agenta jak i dla banku, od wstrzymania procesu wnioskowania o kredyt po odpowiedzialność banku i doradcy za ofertę przedstawioną z błędami.

System QLS umożliwia pobieranie formularzy informacyjnych banków

System QLS został tak skonstruowany, aby w przypadku jakichkolwiek zmian, np. legislacyjnych, jakie to miały miejsce na przełomie 2017 roku, móc szybko dopasować się do nowych realiów na rynku pośrednictwa kredytowego. System QLS już dziś umożliwia dostarczenie bankom wszystkich potrzebnych do wygenerowania formularza informacyjnego danych. Kompletne dane są dostępne praktycznie na samym początku cyklu obsługi klienta i mogą być wysłane do banków w momencie, gdy pośrednik / agent będzie musiał przedstawić swojemu klientowi formularz informacyjny. Użytkownik Systemu QLS jest zatem w stanie pracować w identyczny sposób, w jaki pracował przed wejściem w życie opisanej wyżej ustawy i jednocześnie bez żadnej dodatkowej pracy spełniać wymogi tej ustawy i dostarczać klientowi wymagane formularze informacyjne.

Dlaczego System QLS do tej pory nie wprowadził funkcjonalności umożliwiającej automatyczne pobieranie formularzy informacyjnych?

Ustawa o kredycie hipotecznym jasno określa, że formularze informacyjne muszą być dostarczane klientom przez banki (kredytodawców). System QLS nie ma zatem uprawnień do generowania na własną rękę bądź w imieniu naszych Użytkowników takich formularzy, jest jednak przygotowany na połączenie się z systemami banków i dostarczanie wygenerowanych przez banki formularzy informacyjnych bez konieczności przerywania cyklu pracy Użytkownika w Systemie QLS.

Co pośrednicy i agenci mogą zrobić, aby formularze informacyjne były dostępne w Systemie QLS?

Podstawowym zagadnieniem jest wskazanie bankom problemu związanego z koniecznością generowania formularzy informacyjnych jak i pozostałych dokumentów poza środowiskiem pracy pośrednika / agenta, którym jest System QLS. Dodatkowo należy bankom zakomunikować, że istnieje proste rozwiązanie polegające na integracji oprogramowania bankowego z Systemem QLS, które to pozwoli błyskawicznie, bez jakichkolwiek przeszkód oraz błędów wygenerować formularze informacyjne dla konsumentów. Pośrednicy i agenci mogą kontaktować się w tej sprawie ze swoimi koordynatorami lub z managerami banków, z którymi współpracują. W przypadku jakichkolwiek pytań ze strony banku zachęcamy do przekazania bankowi naszych danych kontaktowych. Nasz zespół jest gotowy na wsparcie instytucji, którym zależy na ułatwieniu i usprawnieniu pracy podmiotom sprzedającym ich produkty.