Zagrożenia i błędy krytyczne

Na daną chwilę nie są znane zagrożenia wynikające z korzystania z Aplikacji ani błędy krytyczne występujące w Aplikacji.